Buğday Alerjisi

Ekmek temel gıda maddemiz. Katkısız ekmek yapabilmenin ilk şartı katkısız un kullanmak. Katkısız sağlıklı saf unlar uzmanlık alanımız. Daha çok üretmek ve raflara ürün doldurmak gibi bir hedefimiz yok. Sadece ihtiyacı olana ihtiyacı olan kadar saf un burada...

Saf Ekmek

Buğday Alerjisi

(hvete)

buğday alerjisi

Buğday Alerjisi (hvete)

Buğday alerjisi tıbbi tanısı konulan çocuk veya bireyin hekimlerin teşhis ve tedavi ile ilgili önerileri doğrultusunda hareket etmeleri ve diğer tedavi unsurlarını, yeni yapılan araştırmaları takip etmelerini öneririz.

Bizim burada dile getireceğimiz, buğday alerjisinin çıkış sebeplerinden en önemlisi olan bitkisel üretim ile ilgili olanıdır.

Geçtiğimiz 5 yıl içinde nadiren duyduğumuz buğday alerjisini günümüzde sıkça duyuyoruz. Hemde 10 yaşını tamamlamamış çocuklarda...

Buğday alerjisi ve diğer alerjileri daha iyi anlamak için temeline yani neyin değiştiğine bakmalıyız.

Her geçen gün artan dünya nüfusu, tüketim toplumuna doğru evrilişimiz daha fazla üretimi, birim alandan elde edilen ürünün daha fazla olması gerekliliğini getirdi. Buna endüstri devrimi eklenince kullanılabilir su ve toprak kaynakları da gün geçtikçe azalmakta ve verim arttırmak için tohumlarda ve gübrelerde yapılan çalışmalara hız verilmekte.

Bir tohumla neden oynanır? nasıl oynanır?

Çukurova ikliminde çok verimli olan bir buğday tohumunu ele alalım. Ekildiğinde dönümden 300 kg verim alınsın. Bu tohumun verimlerin dönümden 150 kg verim alınan ve daha soğuk bir iklime sahip olan Kars ilimizde yetişebilmesi için daha soğuk iklim şartlarına dayanıklı olması gerekiyor.

Bitkilerdeki her bir özellik bazı genler tarafından temsil edilir. Genetiği değiştirilmiş demek: Kars buğdayının soğuk iklime dayanmasını sağlayan genlerin, çukurovanın verimi yüksek buğdayının gen yapısına eklenerek bu buğdayın karsta ekilerek dönümden 150 kg değil 300 kg verim alınmasını sağlamayı denemektir. Artık elde edilecek yeni buğday genetiği ile oynanmış buğday yani GDO lu buğday olacaktir.

GDO çalışmaları basit olarak bu niyetle başlamış fakat ardı arkası hesap edilmemiş ve olumsuz sonuçlara rağmen devam edilmiş ve neredeyse genetiği ile oynanmamış gıda kalmayıncaya kadar devam etmiştir. Ancak günümüzde bazı tohumlar koruma altına alınmış ve GDO Genetiği değiştirilmiş gıdalara sınırlama getirilmiştir.

GDO Genetiği değiştirilmiş gıdadan neden vazgeçildi?

Sonuç olarak dönümden 300 kg buğday almak yerine şimdi genetiği ile oynanmamış buğdaydan dönümden 150 kg almak tercih edilir oldu. Hatta GDOsuz gıdanın fiyatları tavan yaptı. Hesap edilemeyen konu gdo lu gıdayı tüketen insanlarda görülen etkiydi. Bu etki ancak uzun zamanda görülebiliyordu ve gdo ya para yatıranların bunu bekleyecek vakti yoktu.

İnsan genlerinin, tükettiği gıdanın genlerinden etkilendiği ve bu etkinin genlerle taşınmasından dolayı kalıcı ve nesilden nesile geçer mahiyette olduğu bilimsel çalışmalar ile anlaşıldı.

Ekmeğe konulan gıda katkı maddeleri: Buğday alerjisinin en önemli sebebi olan genetiği ile oynanmış gdolu buğday hakkında yukarıda genişe bilgi verdik. İkinci önemli konu ise temel gıda maddemiz olan ekmeğin üretiminde zaten genetiği bozulmuş olan buğdayın kepek ve ruşeym gibi en faydalı iki bölümünün çıkarılması ve ekmek katkı maddelerinin eklenmesidir.

Buğday alerjisi bizim bakış açımızla " vücudun : genetiğ ile oynanmış, kepek ve ruşeymi alınmış, içine bir sürü kimyasal katkı maddeleri eklenmiş adına ekmek dediğimiz şeyi reddetmesidir. Buğday akerjisi teşhisi konulduktan sonra tam buğday ununa geçiş yapıp, ev şartlarında katkı maddeleri olmadan ekmek yaparak sağlıklı şekilde ve alerji etkileri görmeden hayatına devam edenler sözkonusu

Buğday alerjisi dediğimizin bir kısmı belkide buğdaya değilde buğday ununa sonradan eklenen katkılara karşı duyarlı.